Forum

Najciekawsze historie świata

25 kwietnia 2013

Redakcja tygodnika FORUM

red.
 WYDAWCA  POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 S.K.A. (dawniej „POLITYKA” Spółdzielnia Pracy)
 Adres   ul. Słupecka 6
  02-309 Warszawa 22
  skr. pocztowa 13  
  zobacz na mapie jak do nas dojechać

 tel.
 fax
 (48) (22) 451 60 96
 (48) (22) 451 61 64
 Adres internetowy   www.forumdwutygodnik.pl
 
 E-mail   redakcja@tygodnikforum.pl

 

 REDAKTOR NACZELNY

 Paweł Moskalewicz
 

 

 Redaktor Prowadzący

 Igor Walenczak

 Prawa autorskie

 Maciej Domagała
 

 

 DZIAŁY REDAKCYJNE.
 
 Dział anglo-amerykański
 
 Maciej Zglinicki
 
 Dział niemiecki
 
 Hanna Hartwig
 Joanna Hartwig
 
 Dział romański
  Sławomir Szarejko
 
 Dział rosyjski
  Anna Łabuszewska
 
 Stale współpracują
 Jerzy Bokłażec
 Anna Kałamaga,
 Roman Kazior,
 Tomasz Krzyżanowski,
 Agnieszka Mitraszewska,
 Marta Nowicka,
 Adam Peszke,
 Kamil Puczko,
 Michał Rydz,
 Robert Sudół,
 Monika Swadowska,
 Anna Tatarkiewicz,
 Katarzyna Witakowska
 
 Korekta  Elżbieta Głuchowska
 

 

 DZIAŁ GRAFICZNY
 

 Dyrektor artystyczny

 
 Małgorzata Śliwińska
 
   Andrzej Fuksiewicz
 
 Fotoedycja
 Marcin Kapica
 

 

 REKLAMA
 Biuro Reklamy
 tel. (48) (22) 451 61 36
 reklama@polityka.com.pl
 Izabela Kowalczyk-Dudek dyrektor
 Przejdź na stronę Biura Reklamy

 

 DZIAŁ DYSTRYBUCJI  Marcin Paśnicki (kierownik)
 e-mail: dystrybucja@polityka.com.pl
 

 

 PRENUMERATA KRAJOWA

 tel. (48) (22) 451 61 00,
 infolinia: tel. (67) 210 86 30,
 www.sklep.polityka.pl
 konto: POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 S.K.A. (dawniej „POLITYKA” Spółdzielnia Pracy)
 FORUM
 Raiffeisen Bank Polska S.A.
 18 1750 0009 0000 0000 1004 2763.
 SWIFT: RCBWPLPW
 Ceny prenumeraty kwartalnej:
 Oddziały terenowe RUCH S.A. na obszarze całego kraju,
 wszystkie urzedy pocztowe i listonosze.

 PRENUMERATA CYFROWA

 tel. (48) (22) 451 60 06,
 e-mail: cyfrowa@polityka.pl

 

 

 RUCH S.A., ul. Jana Kazimierza 31/33
 00-958 Warszawa
 tel. (48) (22) 53 28 731 
 www.ruch.com.pl
 prenumerata.poczta-polska.pl
 www.polishmagazines.com

 


 

Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć