Artykuły

Varia. Materia w stanie odmiennym

Noble 2016 za nietypowe materie

Numer 22.2016
Studio Forum

– Ile znamy stanów skupienia materii, Jasiu?

– Coraz więcej!

– Jak to, nie pamiętasz, że mamy ciała stałe, ciekłe i gazowe?

Dwója? Nie, Nagroda Nobla. Tegorocznego Nobla z fizyki przyznano za matematyczne badania nad osobliwymi, nieznanymi dotychczas stanami materii, takimi jak nadprzewodniki, przewodzące prąd bez oporu, czy superciecze pozbawione lepkości. Wyróżniono trzech fizyków urodzonych w Wielkiej Brytanii: Davida J.

28.10.2016 Numer 22.2016
Reklama