Artykuły

Redakcja tygodnika FORUM

WYDAWCA POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. (dawniej „POLITYKA” Spółdzielnia Pracy)
Adres ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa 22
skr. pocztowa 13
zobacz na mapie jak do nas dojechać

tel.
(48) (22) 451 61 84
Adres internetowy www.forumdwutygodnik.pl
E-mail forum@polityka.pl

REDAKTOR NACZELNY

Paweł Moskalewicz

Redaktor Prowadzący
i Sekretarz Redakcji

Igor Walenczak

Prawa autorskie
Maciej Domagała

DZIAŁY REDAKCYJNE.
Dział anglo-amerykański
Maciej Domagała
Dział niemiecki
Hanna Hartwig
Joanna Hartwig
Dział romański
Sławomir Szarejko
Dział rosyjski
Anna Łabuszewska
Stale współpracują
Roman Kazior,
Tomasz Krzyżanowski,
Marta Nowicka,
Adam Peszke,
Kamil Puczko,
Michał Rydz,
Robert Sudół,
Monika Swadowska,
Katarzyna Witakowska,
Katarzyna Wojciewska
Korekta Elżbieta Głuchowska

DZIAŁ GRAFICZNY

Dyrektor artystyczny

Małgorzata Śliwińska
Andrzej Fuksiewicz
Fotoedycja Marcin Kapica

REKLAMA
Biuro Reklamy
tel. (48) (22) 451 61 36
reklama@polityka.pl
Izabela Kowalczyk-Dudek dyrektor
Przejdź na stronę Biura Reklamy

DZIAŁ DYSTRYBUCJI Marcin Paśnicki (kierownik)
e-mail: dystrybucja@polityka.pl

PRENUMERATA KRAJOWA

tel. (48) (22) 451 61 00,
infolinia: tel. (67) 210 86 30,
www.sklep.polityka.pl
konto: POLITYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. (dawniej „POLITYKA” Spółdzielnia Pracy)
FORUM
Raiffeisen Bank Polska S.A.
18 1750 0009 0000 0000 1004 2763.
SWIFT: RCBWPLPW

Ruch S.A (tel. 801 800 803
lub +48 22 693 70 00 wew. 2)
www.prenumerata.ruch.com.pl/prenumerata-forum
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
wszystkie urzedy pocztowe i listonosze.

PRENUMERATA CYFROWA

tel. (48) (22) 451 60 06,
e-mail: cyfrowa@polityka.pl

Prenumerata w USA:


www.polishmagazines.com

Reklama