Artykuły

Hop, szklankę piwa!

Browar Europa

Numer 22/ 2013
Corbis

Najpopularniejszy letni napój dzieli Europę na cztery strefy, w których używa się różnych jego nazw w rozmaitych wariantach. Wśród Słowian swoją nazwę wywodzi – jak banalnie! – od słowa „pić”. „Piwo” dla naszych przodków było po prostu „napojem”. Podobnie łaciński bezokolicznik bibere (patrz niem. Bier czy fr. bière) oznaczał „pić”.

Z języka celtyckiego zostało zapożyczone określenie cervesia lub cerevisia (cera – ziarno, vise – siła).

19.07.2013 Numer 22/ 2013
Reklama