Artykuły

Unia i reszta

Mapy stereotypów

Numer 23/ 2013
J. Cwetkow
Co nasze, to nasze, albo i jeszcze więcej.
Janko Cwetkow

Bizancjum? Grecka osada założona na wschodnim brzegu Bosforu w VII w. p.n.e., w czasach rzymskich przemianowana na Konstantynopol, a później, po upadku imperium osmańskiego, na Stambuł. Gdzie leży? W Turcji. A Troja? Cała ta historia z wojną trojańską ma w gruncie rzeczy wewnątrzgrecki charakter: to jeden grecki król stanął naprzeciw innego greckiego króla w sporze o najpiękniejszą grecką kobietę, niebagatelny udział odegrali przy tym greccy bogowie z najwyższego piętra Olimpu.

01.08.2013 Numer 23/ 2013
Reklama