Artykuły

Apage satanas!

Numer 28/ 2013
caglecartoons.com

Woda święcona może być groźna dla zdrowia – wykazali austriaccy naukowcy. 86 zbadanych próbek wody używanej do chrztów było skażonych mnóstwem bakterii, takich jak E. coli, paciorkowce kałowe, Campylobacter, które mogą wywoływać biegunkę, skurcze, bóle brzucha i gorączkę. Znaleziono również azotany, obecne zazwyczaj w nawozach sztucznych, także powodujące poważne choroby. Od bakterii nie jest wolna żadna chrzcielnica.

11.10.2013 Numer 28/ 2013
Reklama