Forum

Najciekawsze historie świata

12 listopada 2013

Europejscy Żydzi są zaniepokojeni

Siedemdziesiąt pięć lat po nocy kryształowej – z 9 na 10 listopada 1938 r. – strach przed europejskim antysemityzmem wciąż się utrzymuje.
Presseurop za Der Spiegel

Tak wynika z szeroko zakrojonego badania na temat życia codziennego Żydów w Europie przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej na próbie 6000 osób tego pochodzenia mieszkających w Belgii, we Francji, na Węgrzech, we Włoszech, na Litwie, w Szwecji, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, czyli w tych krajach, w których żyje 90% europejskich Żydów.

Badanie to, którego główne wnioski przedstawia Spiegel Online, „pokazuje, jak bardzo ten strach wpływa na ich życie”; portal precyzuje, że "trzy czwarte ankietowanych zauważyło, iż niechęć wobec nich wzrosła w ich kraju na przestrzeni ostatnich pięciu lat. […] Co czwarty był ofiarą antysemickiego ataku, z czego 4proc. doznało agresji z użyciem siły. Co dziesiąty Żyd zatrudniony w Europie jest lub był, jak sam uważa, dyskryminowany w miejscu wykonywania służbowych obowiązków, statystyki są podobne, jeżeli chodzi o bezrobotnych podczas szukania pracy".

Niemieccy Żydzi są najbardziej zaniepokojeni, precyzuje Spiegel Online. Co czwarty myślał o opuszczeniu kraju w ostatnich 5 latach, ponieważ nie czuł się już w nim bezpiecznie. „To ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie”, ponieważ „49 proc. respondentów uważa, że padło wobec nich oskarżenie, iż Izraelczycy traktują Palestyńczyków w ten sam sposób, co naziści Żydów”.

Informacja pochodzi z serwisu Presseurop

Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć