Forum

Najciekawsze historie świata

18 listopada 2013

Chiny: plenum bez odpowiedzi

Na ile stabilna (lub niestabilna) jest sytuacja w Państwie Środka? Tego nawet partia nie wie.
FORUMDWUTYGODNIK.PL

Ostatnie plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin potwierdziło obawy większości ekspertów. Sukcesom gospodarczym Chińskiej Republiki Ludowej towarzyszą liczne niepokojące zjawiska, z którymi władze od lat sobie nie radzą – pisze Nikołaj Pachomow na stronie Politcom.ru.

Jednym z najważniejszych problemów są szkody ekologiczne spowodowane rabunkową działalnością człowieka. Już dziś miliony Chińczyków odczuwa deficyt nieskażonego powietrza. Z roku na rok powiększa się nierówność społeczna – to czynnik niebezpieczny w każdych czasach i w każdym społeczeństwie, niemniej pod pokrywką chińskiej ideologii komunistycznej może to doprowadzić do poważnego wrzenia społecznego. Władze dostrzegają, że obecny model gospodarczy, zakładający orientację na eksport i nadmierne rozwijanie jednych branż (np. metalurgii) kosztem innych (np. innowacji, usług), oraz rosnąca „bańka” na rynku nieruchomości mogą ściągnąć na kraj ekonomiczną katastrofę.

Problemy te wymienia się już od z górą dziesięciu lat, wysokie gremia państwowe nie są jednak w stanie wypracować efektywnych planów uzdrawiających sytuację. Ostatnie plenum nie było wyjątkiem od tej reguły. Nie odpowiedziano na pytanie, jakie powinno być tempo rozwoju, by nie doprowadzać do napięć. Ponadto zauważalne jest wyczerpywanie się potencjału wzrostu chińskiej gospodarki. Zwolennicy dalszej liberalizacji gospodarki (takich we władzach partii jest sporo) zdają się widzieć jedynie jej walory (pobudzenie zwalniającego tempa wzrostu), nie bacząc na możliwe katastrofalne skutki społeczne.

Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć