Forum

Najciekawsze historie świata

28 listopada 2013

Cameron chce ograniczyć zapomogi dla imigrantów

„Swoboda przemieszczania się obywateli nie powinna się sprowadzać do eksportowania zasiłków na dzieci”, zagrzmiał premier Wielkiej Brytanii David Cameron w liście otwartym opublikowanym w Financial Times.
Presseurop za Financial Times, The Times

W liście tym premier przedstawia swoje plany polegające na ograniczeniu imigrantom z UE zasiłków dla bezrobotnych przed zniesieniem 1 stycznia 2014 r. restrykcji dotyczących przemieszczenia się po Unii Rumunów i Bułgarów.

Cameron ujawnił serię działań, które mają zniechęcić obcokrajowców do osiedlenia się w Wielkiej Brytanii, to m.in. wyłączenie niepracujących imigrantów od niecałych trzech miesięcy mieszkających na Wyspach z systemu zapomóg oraz ograniczenie czasu ewentualnego otrzymywania zasiłków do sześciu miesięcy.

Pojawi się też nowe kryterium dotyczące minimalnego dochodu dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, a ubiegających się o pieniądze z pomocy społecznej, wypłacanie zaś dodatku mieszkaniowego dla świeżych imigrantów z UE zostanie wstrzymane.

W artykule zatytułowanym „Imigranci z UE muszą się zmierzyć z ostrymi restrykcjami dotyczącymi zasiłków” The Times podaje szczegóły planów premiera i informuje, że Austria, Niemcy i Holandia również obawiają się możliwego napływu imigrantów po tym, jak kontrole na granicach zostaną zniesione dla Rumunów i Bułgarów. Gazeta pisze dalej – "Komisja Europejska prawdopodobnie zakwestionuje te zmiany ze względu na to, że są niezgodne z dyrektywą UE dotyczącą swobody przepływu osób, lecz źródła rządowe twierdzą, że nie mają wątpliwości co do tego, iż mieszczą się one w ustalonych ramach. Pan Cameron określił swoje stanowisko w sprawie, która – ma on taką nadzieję – będzie decydującą walką z Brukselą, stwierdzając, że nadszedł czas, aby ustalić nowe zasady odnośnie prawa do mieszkania i pracy w obrębie UE".

Informacja pochodzi z serwisu Presseurop

Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć