Artykuły

Anielski głos Pamiru

Numer 33/ 2013

Wśród największych zagrożeń Rosjanie wymieniają na pierwszym miejscu masowy napływ imigrantów zarobkowych z Azji Środkowej i Kaukazu. Chyba jednak nie mieli na myśli Pokizy Kurbonasejnowej. Śpiewaczka z Tadżykistanu, „anielski głos Pamiru”, w ojczyźnie była gwiazdą, w Moskwie od 13 lat jest sprzątaczką. Jej poplątane losy – wojna, poniewierka, bieda – stały się kanwą spektaklu Akyn-opera” w moskiewskim Teatrze.

20.12.2013 Numer 33/ 2013
Reklama