Artykuły

Planeta 60 PLUS

Stary, ale jary

Numer 03/ 2014
Studio Forum
Świat się starzeje, a my razem z nim.
Studio Forum

Do roku 2050 liczba ludzi, którzy osiągną 60 rok życia i więcej, wyniesie 2,5 miliarda (w 2000 r. było ich miliard). Najwięcej starców będzie w krajach rozwiniętych, ale najciężej będzie się żyło w krajach Trzeciego Świata. Powojenne pokolenie baby boomu odchodzi na emeryturę. Przez pół wieku wyż demograficzny napędzał dobrobyt i koniunkturę: kupowano wózki dla niemowlaków, odżywki, lodówki, pralki, budowano domy. W latach 70.

31.01.2014 Numer 03/ 2014
Reklama