Artykuły

Kompas ma cztery łapy

Numer 03/ 2014
Dwutygodnik Forum

Niejeden właściciel psa zadawał sobie to pytanie: dlaczego mój Azor tak starannie wybiera miejsce na zaspokojenie swych potrzeb fizjologicznych? Obserwacja 70 psów w 7475 sytuacjach przez dwa lata przyniosła nam odpowiedź: otóż naukowcy z Duisburga i Pragi podpatrzyli, że w takich intymnych sytuacjach ustawiają się one na linii północ–południe. Oznaczałoby to, że oprócz rozwiniętych zmysłów węchu i słuchu mają również wyczucie pola magnetycznego.

31.01.2014 Numer 03/ 2014
Reklama