Artykuły

Tak czy nie?

Numer 23/ 2014
EAST NEWS

Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak... Wprowadzone właśnie w Kalifornii przepisy mają położyć kres fali gwałtów wśród studenckiej braci. Stosunek płciowy powinien zostać poprzedzony słownym przyzwoleniem lub choćby skinięciem głowy. Zgoda ta w każdej chwili może zostać cofnięta. I nie ma mocy wiążącej, jeśli partner jest „uśpiony, nieświadomy albo pod wpływem środków odurzających lub leków”. A jeśli ktoś chrapie, to co właściwie chce przez to powiedzieć?

07.11.2014 Numer 23/ 2014
Reklama