Artykuły

FORUM ma 50 lat!

Pół wieku minęło

Numer 06.2015
Dwutygodnik Forum
Dwutygodnik Forum

Pierwszy numer przeglądu artykułów z prasy zagranicznej ukazał się 15 marca 1965 r. Początkowo FORUM wychodziło jako tygodnik. Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym był dziennikarz i pisarz Jan Gerhard (1921–1971), po nim przez długie lata kierowali pismem Michał Hofman i Bohdan Herbich. W czasach żelaznej kurtyny było to jedyne w Polsce legalne źródło oferujące tak szeroki dostęp do publikacji prasowych z zachodniego świata.

20.03.2015 Numer 06.2015
Reklama