Artykuły

Dzieje grzechu

Wiara w wiekach średnich

Numer 07.2015
„Świeta Elżbieta rozdaje chleb biednym” (fragment tryptyku z końca XV w.). „Świeta Elżbieta rozdaje chleb biednym” (fragment tryptyku z końca XV w.). AKG / BEW
Średniowiecze kojarzy się głównie z ciemnotą, krwawymi wojnami, torturami. Trwało tysiąc lat, od 500 do 1500 r. To był kawał piekła na ziemi, ale bez niego nie byłoby nowoczesnej Europy. Nawet inkwizycja miała w tym swój udział. O tamtych czasach opowiada kulturoznawczyni Marina Münkler.
„Stygmaty św. Franciszka” (obraz z połowy XIV w.).BPK/BEW „Stygmaty św. Franciszka” (obraz z połowy XIV w.).

Dla ludzi średniowiecza wiara odgrywała najważniejszą rolę…
Marina Münkler: O pobożności zwykłych ludzi nie wiemy zbyt wiele, gdyż brak odpowiednich źródeł. Można zakładać, że ludziom z reguły towarzyszyła wiara, tyle że z początku nie była to ściśle wiara chrześcijańska, mieszało się z nią jeszcze wiele pogańskich elementów. O autentycznie chrześcijańskiej pobożności można mówić dopiero od XIII w.

03.04.2015 Numer 07.2015
Reklama