Artykuły

U Pana Boga na mękach

U źródeł inkwizycji

Numer 07.2015
Jan Hus na stosie, skazany na śmierć za herezję przez sobór w Konstancji (1415). Jan Hus na stosie, skazany na śmierć za herezję przez sobór w Konstancji (1415). Ullstein Bild / BEW
Obróbka danych, psychotechnika, prewencja zamiast represji... Jak na swoje czasy inkwizycja była całkiem nowoczesną służbą śledczą.
„Sprawiedliwość cesarza Ottona III”– dyptyk Dirka Boutsa (1475). W tle: próba ognia.Google Art/• „Sprawiedliwość cesarza Ottona III”– dyptyk Dirka Boutsa (1475). W tle: próba ognia.

Jak przed sądem dochodzi się prawdy? W razie wątpliwości ludzie od wieków oddawali sprawy w ręce Boga. W średniowieczu sprzeciwiła się temu Stolica Apostolska. W listopadzie 1215 r. papież Innocenty III wezwał do Rzymu ponad tysiąc biskupów i opatów, patriarchów i metropolitów na Sobór Laterański IV. Było to najważniejsze kościelne zgromadzenie wieków średnich. Jedno z jego postanowień zabraniało księżom wspomagania się sądami bożymi.

03.04.2015 Numer 07.2015
Reklama