Artykuły

Xi Jinping

Numer 11.2015
Xi Jinping Xi Jinping TNS

Xi Jinping, przywódca Chin, spotkał się w Pekinie z niezwykle dużą delegacją japońskich dygnitarzy. Wizyta trzech tysięcy Japończyków pod przewodnictwem szefa rządzących Liberalnych Demokratów odczytywana jest jako próba złagodzenia napięć na linii Pekin–Tokio. Powodem zaognienia stosunków są spory o wyspy na Morzu Południowochińskim oraz polityka historyczna Shinzo Abego, odczytywana jako próba umniejszania zbrodni wojennych popełnionych przez imperium japońskie w czasie II wojny światowej.

29.05.2015 Numer 11.2015
Reklama