Artykuły

Mleko się wylało

Forum Fokus

Numer 19.2015

Europejscy rolnicy oblegają Brukselę, gdzie 7 września na nadzwyczajnym spotkaniu zebrali się unijni ministrowie rolnictwa. Tysiące farmerów przybyłych z najdalszych zakątków Wspólnoty domagało się większej pomocy ze strony Unii, twierdząc, że ceny ich produktów są zbyt niskie, a koszty produkcji za wysokie. Demonstranci, których od unijnych budynków odgradzał szpaler policjantów, najpierw podpalili rozrzucone siano, a potem zaatakowali funkcjonariuszy strumieniami mleka, traktory zablokowały zaś placyk przed budynkiem parlamentu.

18.09.2015 Numer 19.2015
Reklama