Artykuły

Żywot człowieka wstrząśniętego

Laureatka tegorocznego literackiego Nobla

Numer 21.2015
Swiatłana Aleksijewicz Swiatłana Aleksijewicz Rafał Milach / Forum

„Napisałam pięć książek, ale tak naprawdę od 40 lat piszę jedną książkę, prowadzę kronikę rosyjsko-sowiecką: rewolucja, Gułag, wojny, Czarnobyl, rozpad czerwonego imperium” – tak laureatka tegorocznego literackiego Nobla Swiatłana Aleksijewicz, pisząca po rosyjsku autorka z Białorusi, podsumowuje swoją twórczość. Od lat niestrudzenie zbiera relacje świadków historii. Tej wielkiej i tej małej, ludzkiej. Patrzy na wydarzenia zmieniające oblicze świata przez pryzmat indywidualnego losu człowieka, pogruchotanego przez srogie, niesprawiedliwe wyroki dziejów.

16.10.2015 Numer 21.2015
Reklama