Artykuły

Odcięci od ołtarza

Księża kastraci

Numer 26.2015
Starożytny mit o autokastracji pasterza Attysa. W chrześcijaństwie taki czyn zamykał drogę do kariery duchownej. Starożytny mit o autokastracji pasterza Attysa. W chrześcijaństwie taki czyn zamykał drogę do kariery duchownej. Koninklijke Bibliothek
Już od średniowiecza Kościół nie dopuszczał eunuchów do kapłaństwa, jednocześnie nakazując księżom żyć w celibacie. Jak wytłumaczyć ten paradoks?
Teolog Orygenes (ok. 185-253) okaleczył się, by uniknąć pokusy. Pozbawiono go za to święceń.Rijksmuseum Teolog Orygenes (ok. 185-253) okaleczył się, by uniknąć pokusy. Pozbawiono go za to święceń.

„Izajasza z Rodos i Aleksandra z Diospolis na rozkaz cesarza odesłano do Konstantynopola, gdzie zostali osądzeni przez prefekta tego miasta. Wymierzono im surową karę. Izajasza kilka razy brano na tortury, zanim kat skrócił jego męki. Aleksandra wykastrowano, by okryć go hańbą”. W tych słowach Prokopiusz z Cezarei, wielki historyk epoki cesarza Justyniana, opisywał karę, jaką wymierzono w 529 r. dwóm biskupom podejrzanym o homoseksualizm.

20.12.2015 Numer 26.2015
Reklama