Artykuły

Układ, którego nie było

Niemiecki dług wobec Polski

Numer 05.2016
Prezydent PRL Bolesław Bierut (drugi z prawej w oknie wagonu) z wizytą u przewodniczącego Rady Państwa NRD Waltera Ulbrichta (drugi z lewej) w 1951 r. Czy w ramach „bratniej pomocy” Polska odstąpiła od roszczeń? Żadnego dokumentu w tej sprawie nie udało się znaleźć. Prezydent PRL Bolesław Bierut (drugi z prawej w oknie wagonu) z wizytą u przewodniczącego Rady Państwa NRD Waltera Ulbrichta (drugi z lewej) w 1951 r. Czy w ramach „bratniej pomocy” Polska odstąpiła od roszczeń? Żadnego dokumentu w tej sprawie nie udało się znaleźć. Muzeum Niepodległości / EAST NEWS
Zrzekliśmy się czy nie? Rząd Niemiec stanowczo odrzuca nowe polskie żądania reparacji wojennych.

Polska nie ma prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Niemiec z tytułu strat poniesionych podczas II wojny światowej. Ta kwestia jest już zamknięta pod względem prawnym i politycznym – napisał niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier do wiceprzewodniczącego Bundestagu Johannesa Singhammera. „W nawiązaniu do radzieckiego zrzeczenia się reparacji, również Polska w dniu 24 sierpnia 1953 r. zrzekła się dalszych reparacji od całych Niemiec.

04.03.2016 Numer 05.2016
Reklama