Artykuły

Varia. Szwagier sąsiada zna kuzyna papieża

Łańcuch łączący wszystkich ludzi

Numer 05.2016
Studio Forum

Kilkadziesiąt lat temu Stanley Milgram wysunął teorię, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, a dowolnego mieszkańca Ziemi dzieli od innego zaledwie „sześć stopni oddalenia”. Oznacza to, że każdego z nas łańcuch złożony zaledwie z sześciu ludzi (z których znamy tylko pierwszego) może doprowadzić do papieża czy prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Według najnowszych badań teorię tę czas zweryfikować. Okazuje się, że obecnie świat stał się jeszcze mniejszy i dziś możemy mówić o zaledwie trzech stopniach oddalenia.

04.03.2016 Numer 05.2016
Reklama