Artykuły

Nasz umysł zbiorowy

Kultura, głupcze!

Numer 08.2016
By pojąć społeczną naturę człowieka, trzeba zrozumieć, w jaki sposób kultura wpływa na ewolucję genetyczną. By pojąć społeczną naturę człowieka, trzeba zrozumieć, w jaki sposób kultura wpływa na ewolucję genetyczną. Cagle Cartoons
Byle małpa poradzi sobie w dżungli lepiej niż wykształcony człowiek. Jak zatem wytłumaczyć ewolucyjny sukces ludzkości?
Joseph Heinrich wykłada biologię ewolucji człowieka na Uniwersytecie Harvarda.materiały prasowe Joseph Heinrich wykłada biologię ewolucji człowieka na Uniwersytecie Harvarda.

Wyobraźmy sobie próbę przetrwania, w której razem z kolegami z pracy stajemy przeciw drużynie małpek kapucynek. Oba zespoły lądują w afrykańskiej dżungli, bez żadnego sprzętu: zapałek, noży, butów, haczyków na ryby, ubrań, antybiotyków, garnków, lin ani broni. Zwycięży ta grupa, w której po upływie roku pozostanie przy życiu więcej osobników. Na kogo byście postawili? Można by założyć, że wygrają ludzie, jako obdarzeni wyższą inteligencją.

15.04.2016 Numer 08.2016
Reklama