Artykuły

Magia liczb

Numer 08.2016
Archiwum

108 tys. drzew posadzono w Bhutanie z okazji narodzin następcy tronu.

45 862 razy przeredagowywano hasło „George Bush” w angielskojęzycznej Wikipedii.

79 proc. Rosjan nie było za granicą.

165 mln kmkw. wynosi powierzchnia Oceanu Spokojnego. Rocznie zmniejsza się o 0,5 kmkw.

77 proc. Francuzów nie wierzy w żaden pożytek ze zmiany czasu z zimowego na letni.

15.04.2016 Numer 08.2016
Reklama