Artykuły

Ludzie za milion

Mit wielkiej migracji

Numer 10.2016
Na razie największe ciężary ponoszą kraje „frontowe”, czyli przede wszystkim Grecja i Włochy, dokąd docierają przez morze imigranci z Afryki i Azji. Na razie największe ciężary ponoszą kraje „frontowe”, czyli przede wszystkim Grecja i Włochy, dokąd docierają przez morze imigranci z Afryki i Azji. Reuters / Forum
Komisja Europejska chce, by kraje, które nie przyjmą imigrantów, płaciły karę. Ponad milion złotych za człowieka.

Komisja zaproponowała reformę zasad azylowych. Jej podstawą ma być stały system dystrybucji uchodźców, uruchamiany w kryzysowej sytuacji. Jednak najważniejszym novum jest możliwość „wykupienia” się od całości bądź części kwoty imigrantów przypadających na dany kraj. Cena jednakże byłaby słona – ćwierć miliona euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę. Co więcej, wpłacenie danej kwoty nie oznaczałoby uchylenia się od przyjmowania uchodźców na zawsze, a jedynie na pewien czas.

13.05.2016 Numer 10.2016
Reklama