Artykuły

Po trzęsieniu napięcie rośnie

Smutna rocznica

Numer 10.2016

                                                                          Tak było. 2015 r.

 

Bezcenny zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO legł w gruzach.Reuters/ForumBezcenny zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO legł w gruzach.

 

Dwudziestego piątego kwietnia 2015 r.

13.05.2016 Numer 10.2016
Reklama