Artykuły

Pakt czy spisek

TTIP: zmowa atlantycka?

Numer 12.2016
Wiedza na temat TTIP jest odwrotnie proporcjonalna do wagi tej umowy. Wiedza na temat TTIP jest odwrotnie proporcjonalna do wagi tej umowy. caglecartoons.com
Wiedza na temat tej umowy jest odwrotnie proporcjonalna do jej wagi. A rzeczywisty przebieg negocjacji okazuje się gorszy od pogłosek.

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) prowadzić będzie do wzrostu globalnego dobrobytu – twierdzą jego zwolennicy. Owszem, mogłaby się do tego przyczynić, gdyby była odpowiednio utworzona i realizowana. Jednak dokumenty, które ostatnio wyszły na jaw, każą w to wątpić. Wagi umowy na pewno nie można przecenić. Chodzi o porozumienie między dwiema największymi potęgami gospodarczymi na świecie, które będzie dotyczyć 40 proc.

10.06.2016 Numer 12.2016
Reklama