Artykuły

Nie pogadasz

Numer 16.2016
Czyim głosem przemówi teraz Bruksela? Czyim głosem przemówi teraz Bruksela? E.Ansotte/2016 European Union

Po Brexicie Europie mowę odjęło. Na razie tylko w przenośni, ale... Prawo Unii Europejskiej stanowi jasno: język roboczy Wspólnoty musi być językiem oficjalnym jednego z krajów członkowskich. W przypadku angielskiego warunek ten spełniało wyłącznie Zjednoczone Królestwo. Co prawda mowa Szekspira nieobca jest obywatelom Irlandii, Malty i Cypru, ale państwa te, wstępując do Unii, zadeklarowały jako języki oficjalne gaelicki, maltański i grecki.

05.08.2016 Numer 16.2016
Reklama