Artykuły

Varia. Wyższa matematyka dla mrówek

Mrówki stosują rachunek prawdopodobieństwa

Numer 19.2016
Czy da się stworzyć roboty naśladujące mrówki? Czy da się stworzyć roboty naśladujące mrówki? Pixabay

Co sprawia, że mrówki rozpoznają nowy teren tak systematycznie, chciałoby się powiedzieć – planowo? Jak dzielą się zadaniami, szukając pożywienia? I jak to się dzieje, że nigdy się nie gubią? Na te pytania entomolodzy od dawna nie znali odpowiedzi.

Zastanawiali się nad uporem, z jakim mrówki konsekwentnie dążą w obranym kierunku. Jak bardzo mrówczy rekonesans jest skłonny zboczyć z drogi, by ominąć terenowe przeszkody i potem znowu powrócić na wybrany szlak?

Odpowiedź przyszła z całkiem nieoczekiwanej strony: od matematyków.

16.09.2016 Numer 19.2016
Reklama