Artykuły

Drabina do nieba

Wieżowce Babilonu

Numer 26.2016
Gdyby projektowali ją Flamandowie, wyglądałaby tak... Obraz Martena van Valckenborcha z 1595 r. Gdyby projektowali ją Flamandowie, wyglądałaby tak... Obraz Martena van Valckenborcha z 1595 r. Google Art Project
Opowieść o budowie wieży Babel jest jednym z najbardziej znanych wątków biblijnych. Czy ta niebosiężna budowla, symbol ludzkiej pychy, istniała naprawdę, czy to tylko mit?
Ziggurat E-temenanki – jedna z prób rekonstrukcji pierwowzoru biblijnej budowli (na wystawie w Muzeum Brytyjskim). Wieża była rezydencją i miejscem kultu babilońskich bogów.BEW Ziggurat E-temenanki – jedna z prób rekonstrukcji pierwowzoru biblijnej budowli (na wystawie w Muzeum Brytyjskim). Wieża była rezydencją i miejscem kultu babilońskich bogów.

Któż nie zna tej poruszającej wyobraźnię opowieści przytoczonej w Księdze Rodzaju? W dawnych czasach wszyscy ludzie mówili tym samym językiem i gromadnie wędrowali po świecie. Gdy dotarli do kraju Szinear, postanowili się tam osiedlić i zbudować wielkie miasto, a w nim wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Bóg udaremnił ich zamiary: pomieszał ludziom języki, tak że przestali się nawzajem rozumieć, i rozproszył ich po całej Ziemi.

Ta historia jest nie tylko wdzięcznym tematem dla kaznodziejów potępiających człowieczą pychę.

21.12.2016 Numer 26.2016
Reklama