Artykuły

Ani kawałka czystej Ziemi

Zanieczyszczenia środowiska są wszędzie

Numer 05.2017
Polichromowany bifenyl, odpad przemysłowy. Uczeni znajdują jego ślady w najbardziej niedostępnych zakątkach mórz i oceanów. Polichromowany bifenyl, odpad przemysłowy. Uczeni znajdują jego ślady w najbardziej niedostępnych zakątkach mórz i oceanów. AN

Zespół badaczy mórz pod kierunkiem Alana Jamiesona z uniwersytetu w Newcastle zebrał próbki z najodleglejszych i praktycznie niedostępnych dla człowieka rejonów Pacyfiku. Wyniki są zatrważające. W tkankach morskich stworzonek odnaleziono polichromowane bifenyle (PCB), działające rakotwórczo i wpływające na układ hormonalny. We wszystkich próbkach natrafiono na polibromowane difenyloetery (PBDE), które są pozostałością poprzemysłową i mają negatywny wpływ zarówno na układ immunologiczny, jak i krwiotwórczy i nerwowy.

03.03.2017 Numer 05.2017
Reklama