Artykuły

Jego ekscelencja TW „Wolfgang”

Wpadki i gafy polskiej dyplomacji

Numer 06.2017
Andrzej Przyłębski Andrzej Przyłębski Jerzy Dudek / Forum
PiS, wprowadzając nową ustawę, chciał uziemić niemiłych sobie dyplomatów. Przez przeoczenie trafił jednak ważną postać z własnych szeregów.

Pod koniec lutego br. polski minister spraw zagranicznych miał już gotowy projekt ustawy reformującej służbę dyplomatyczną. Dawał się bowiem odczuć „problem w postaci niedostatecznej więzi między polskimi dyplomatami a polskim państwem”. Dlatego zwolnieni mieli zostać m.in. wszyscy dyplomaci, którzy w latach 1944–1990 byli współpracownikami SB.

Minister może inaczej zredagowałby projekt, gdyby wiedział, co IPN opublikuje 3 marca. Na przykład – akta personalne nr 3889 z 11 czerwca 1979 roku.

17.03.2017 Numer 06.2017
Reklama