Artykuły

Magia liczb

Numer 08.2017
Archiwum

Ze 110 ministrów składa się rząd Ghany. Połowa z nich jest jednocześnie posłami do parlamentu.

40 proc. meksykańskich dziennikarzy dostawało pogróżki od bandytów lub polityków.

11 mln ludzi przebywa w USA nielegalnie. Jedna trzecia z nich ma dzieci, które posiadają amerykańskie obywatelstwo.

99,965 proc. światła pochłania wykonany z nanorurek węglowych vantablack, zwany „najczarniejszym materiałem świata”.

14.04.2017 Numer 08.2017
Reklama