Artykuły

Drodzy Czytelnicy

Od redakcji Dwutygodnika Forum

Numer 11.2017
Paweł Moskalewicz, redaktor naczelny Dwutygodnika Forum Paweł Moskalewicz, redaktor naczelny Dwutygodnika Forum Tadeusz Późniak / Dwutygodnik Forum

Minęło już półtora roku od czasu, gdy w redakcyjnej ankiecie zapytaliśmy o Państwa opinie. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by jak najlepiej dopasować FORUM do Waszych oczekiwań. Choć szczupły, nasz zespół stara się robić wszystko, by w całej światowej prasie znajdować teksty najważniejsze i najciekawsze. Problemy, zjawiska i wydarzenia, o jakich nie można przeczytać w żadnym innym magazynie dostępnym na polskim rynku. Otrzymywana od Państwa korespondencja oraz wciąż rosnąca grupa przyjaciół na Facebooku utwierdzają nas w przekonaniu, że udaje się tworzyć pismo atrakcyjne i potrzebne.

Nie możemy jednak zamykać oczu na otoczenie biznesowe, w którym przyszło nam działać. Konsekwentnie od wielu lat kurczy się zarówno rynek reklamy prasowej, jak i sama sprzedaż gazet. Te negatywne tendencje dotykają również FORUM, choć i tak w o wiele mniejszym stopniu, niż przydarzyło się to wielu opiniotwórczym pismom. Jednak tytuł elitarny, taki jak FORUM, skierowany do stosunkowo niewielkiej, kilkunastotysięcznej grupy czytelników i ponoszący stałe koszty zakupu praw autorskich oraz licencji od zagranicznych wydawców, jest znacznie bardziej wrażliwy na nieduże nawet spadki przychodów, bo też skalkulowano go naprawdę oszczędnie i z niewielkim marginesem błędu.

Wydawca – POLITYKA SKA – podobnie jak my przywiązany do historycznego tytułu FORUM, nie oczekuje od nas zysku, ale przynajmniej minimalizacji straty.

Dlatego zdecydowaliśmy się na podwyżkę ceny egzemplarzowej od tego numeru o 1 zł. Ta najniższa z możliwych podwyżka daje nam szansę na stabilizację przychodów. Drugim elementem naszej operacji oszczędnościowej jest bardziej efektywne zarządzanie nakładem: jesteśmy zmuszeni go nieco zmniejszyć, co pozwoli ograniczyć koszty związane z drukiem. Ponieważ jednak zależy nam na tym, żeby redukcja nakładu nie utrudniła dostępności FORUM, bardzo prosimy o sygnały, gdzie pisma zabrakło – obiecujemy reagować na bieżąco i korygować nadziały. Oczywiście zachęcamy też do prenumeraty wydania drukowanego lub subskrypcji wersji cyfrowej (www.forumdwutygodnik.pl) – obie formy gwarantują regularne otrzymywanie FORUM – i to po niższej cenie.

Raz jeszcze dziękuję, że jesteście Państwo z nami, i mam nadzieję, że zaakceptują Państwo tę w sumie niewielką podwyżkę (50 gr w skali tygodnia), która pozwoli dostarczać Wam w dalszym ciągu jak najlepszy, jedyny w swoim rodzaju magazyn z „najciekawszymi historiami świata”.

Z wyrazami szacunku

Paweł Moskalewicz,
redaktor naczelny

26.05.2017 Numer 11.2017
Reklama