Artykuły

Varia. Szyfr sprzed 3500 lat

Dysk z Fajstos wciąż nieodczytany

Numer 18.2017
Tajemniczy dysk z Fajstos Tajemniczy dysk z Fajstos Wikipedia

Zapisy na tabliczkach glinianych czy pieczęciach mają zwykle tę wyższość nad źródłami pisanymi, że są bardziej czytelne. Nie zawsze jednak. Na cóż bowiem zdać się może czytelność poszczególnych znaków, jeżeli ich ciąg nie składa się w żadną jasną całość? Tak właśnie jest w przypadku dysku z Fajstos, jednej z największych zagadek archeologicznych. Znaków odbitych na tym glinianym krążku nie udało się jeszcze odczytać. To jeden z najstarszych na świecie artefaktów zawierających przekaz pisemny.

01.09.2017 Numer 18.2017
Reklama