Artykuły

Wina Kalwina

Jak wyznanie wypływa na sukces gospodarczy

Numer 26.2017
Jakoś się dogadamy? Alegoria pokoju między wyznaniami z początku XVII wieku. Jakoś się dogadamy? Alegoria pokoju między wyznaniami z początku XVII wieku. Rijskmuseum
Od wieków pokutuje opinia, że protestanci odnoszą większe sukcesy gospodarcze niż katolicy. Ale to nieprawda. O dobrobycie przesądzają zupełnie inne czynniki.
Módl się, pracuj i bogać się! Jan Kalwin (1509-1564) połączył w Genewie religijny terror z liberalną gospodarką.Rijskmuseum Módl się, pracuj i bogać się! Jan Kalwin (1509-1564) połączył w Genewie religijny terror z liberalną gospodarką.

Ten człowiek był – można przypuszczać – raczej mało sympatyczny. Współcześni opisują go jako zawziętego i despotycznego. Pojawił się jakby znikąd w Genewie i był tam dla niektórych błogosławieństwem. W każdym razie dla tych, którzy już mieli pieniądze albo chcieli je szybko zarobić.

Mamy rok 1536, a Genewa jest dynamicznym miastem handlowym. Wcześniej źródłem utrzymania były tu rolnictwo albo handel wymienny, teraz na arenę wkraczają profesjonalni pośrednicy, większe firmy i bankierzy.

19.12.2017 Numer 26.2017
Reklama