Artykuły

Światło z Orientu

Arabskie wynalazki

Numer 26.2017
Łatwo jest dziś patrzeć z góry na przybyszów z Bliskiego Wschodu i zarzucać im ciemnotę, fundamentalizm i zacofanie. Były jednak czasy, gdy to Europa pobierała lekcje od świata arabskiego.

I Chirurgia

Około roku 1000 sławny lekarz Al-Zahrawi opublikował liczącą 1500 stron ilustrowaną encyklopedię chirurgii, która pozostała punktem odniesienia w całej Europie przez następne 500 lat. Al-Zahrawi był genialnym wynalazcą, odkrył np., że najlepszą metodą szycia ran jest wy-korzystanie zamiast nici rozpuszczających się po pewnym czasie kocich jelit. Jako pierwszy w historii miał też wykonać cesarskie cięcie.

ChirurgiaWikipediaChirurgia

II Uniwersytet

W 859 r. młoda księżniczka Fatima-al Firhi ufundowała w Fezie w Maroku pierwszą uczelnię wyższą.

19.12.2017 Numer 26.2017
Reklama