Artykuły

Magia liczb

Numer 01.2018
Archiwum

10,97 rozwodów rocznie na tysiąc mieszkańców – to najwyższy na świecie wskaźnik, notowany od lat na Malediwach. Przeciętna 30-latka ma tu za sobą trzy rozwody.

Do 23 mln w roku 2030 władze chcą ograniczyć liczbę mieszkańców Pekinu. Obecnie przekracza ona 21,5 mln i stale rośnie.

425 mln biletów do kina sprzedano w USA i Kanadzie w 2017 roku. To najgorszy wynik od 25 lat.

Na 67 mld funtów wycenia się markę „monarchia brytyjska”.

08.01.2018 Numer 01.2018
Reklama