Artykuły

Prawda w uszy kole

Numer 05.2018
Obecnie w Polsce pozostało około pięciu tysięcy Żydów. Ale w powszechnej świadomości, Żydzi i tak są wszystkiemu winni. Obecnie w Polsce pozostało około pięciu tysięcy Żydów. Ale w powszechnej świadomości, Żydzi i tak są wszystkiemu winni. Monkpress / EAST NEWS
Wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej od wielu dni wrze w Polsce i za granicą – pisze rosyjski politolog Igor Bunin.

Poprawki przyjęte przez polski parlament przewidują kary więzienia dla tych, którzy publicznie oskarżają Polskę o zbrodnie popełniane w czasie Holocaustu, o kolaborację z nazistowskimi Niemcami, zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciwko ludzkości. W nowym brzmieniu ustawy zabronione jest używanie sformułowania „polskie obozy zagłady” przy opisie obozów istniejących na terytorium okupowanej Polski. Polski MSZ od dawna prowadzi monitoring pojawiania się tego wyrażenia i zawsze domaga się przeprosin.

02.03.2018 Numer 05.2018
Reklama