Artykuły

Trzeba walczyć o nasz świat

Czy jest szansa uratować liberalną demokrację?

Numer 05.2018
„Demokratyczna energia coraz silniej kieruje się przeciw drugiemu podstawowemu elementowi naszego ustroju, czyli liberalizmowi”. „Demokratyczna energia coraz silniej kieruje się przeciw drugiemu podstawowemu elementowi naszego ustroju, czyli liberalizmowi”. caglecartoons.com
Liberalna demokracja się rozpada – twierdzi politolog z Harvardu, Yascha Mounk. Jego zdaniem ocalić nas może na przykład nacjonalizm nowego typu.
„W historii ludzkości nie było dotąd wieloetnicznego społeczeństwa, które wszystkim swoim przedstawicielom oferowałoby takie same szanse rozwoju”.caglecartoons.com „W historii ludzkości nie było dotąd wieloetnicznego społeczeństwa, które wszystkim swoim przedstawicielom oferowałoby takie same szanse rozwoju”.

W Ameryce nie ma demokracji. Takim nadtytułem opatrzono pana artykuł w magazynie „The Atlantic”. Ale instytucje demokratyczne, np. sądy, wykazały skuteczność także pod rządami Trumpa.
Yascha Mounk: W artykule zajmuję się dalszą perspektywą. Na ustrój polityczny USA składają się dwa elementy: liberalny i demokratyczny. Komponent liberalny – to państwo prawne, ochrona praw jednostki i respektowanie wszelkich mniejszości. Komponent demokratyczny polega na tym, że rządzi naród, który swoje poglądy przekuwa w politykę.

02.03.2018 Numer 05.2018
Reklama