Artykuły

Magia liczb

Numer 10.2018
Archiwum

Pięciu prezydentów USA (F.D. Roosevelt, Eisenhower, Reagan i obaj Bushowie) było w młodości czirliderami.

Prawie jedna czwarta mieszkańców Rio de Janeiro żyje w fawelach.

174 km mierzy najdłuższa w Rosji linia kolei wąskotorowej (w obwodzie swierdłowskim).

80 proc. terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej znajduje się we władaniu zbrojnych bojówek.

Trzy miliony miejsc pracy może zniknąć we Francji do roku 2025 wskutek robotyzacji.

11.05.2018 Numer 10.2018
Reklama