Artykuły

Danie w ramadanie

Forum Fokus

Numer 11.2018

Trwa ramadan, święty miesiąc wyznawców islamu. Na zdjęciu muzułmanie w Kalkucie odprawiają modły przed zakończeniem codziennego postu i przystąpieniem do wieczornego posiłku. Według tradycji ramadan jest miesiącem, w którym ponad 1400 lat temu prorokowi Mahometowi zostały objawione pierwsze wersety Koranu. Post od świtu do zmierzchu w wyznaczonym okresie stanowi jeden z pięciu filarów islamu – obok wyznania wiary, pielgrzymki do Mekki, codziennej modlitwy i jałmużny.

Trwa ramadan, święty miesiąc wyznawców islamu.Reuters/ForumTrwa ramadan, święty miesiąc wyznawców islamu.

25.05.2018 Numer 11.2018
Reklama