Artykuły

Na obu brzegach Obu

Kolonia karna na rosyjskiej Dalekiej Północy

Numer 14.2018
150 lat temu było tu tylko kilka jurt i... siedem modrzewi. 150 lat temu było tu tylko kilka jurt i... siedem modrzewi. Wiktor Sewte/RFF/RL / •
Łabytnangi to niewielkie miasto na rosyjskiej Dalekiej Północy. Świat usłyszał o nim za sprawą jednego więźnia.
MCT

Wokół Łabytnangów na rosyjskiej Dalekiej Północy znajdują się trzy kolonie karne o zaostrzonym rygorze. W jednej z nich przebywa ukraiński reżyser Ołeh Sencow, skazany na 20 lat pozbawienia wolności. W 2015 roku rosyjski sąd wojskowy uznał go winnym przygotowania zamachów terrorystycznych na Krymie. Sencow prowadzi od 16 maja br. głodówkę protestacyjną, domaga się uwolnienia 64 ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji. W wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych odbyły się kilkakrotnie akcje solidarności z reżyserem, uczestnicy żądali uwolnienia reżysera.

06.07.2018 Numer 14.2018
Reklama