Artykuły

Tobolska Polska

Na obczyźnie, ale u siebie

Numer 01.2019
Wieś Naszata w obwodzie irkuckim. Czas jakby stanął... Wieś Naszata w obwodzie irkuckim. Czas jakby stanął... Andrzej Sidor / Forum
W XIX wieku na Syberii powstało wiele osad założonych przez polskich zesłańców, którzy znaleźli się tutaj po upadku powstania styczniowego.

Jedną z takich wsi była Diespotzinowka w guberni tobolskiej (obecnie obwód omski). W kwietniu 1889 roku 36 rodzin polskich zesłańców, przebywających w różnych miejscach na Syberii, zwróciło się do władz z prośbą o możliwość osiedlenia się nad jeziorem Toboł-Kuszły. W pierwszym okresie Polacy trafiali przeważnie do już istniejących syberyjskich wiosek. Stosunki z miejscowymi układały się różnie, np. staroobrzędowcy niechętnie witali katolików. Dlatego po pewnym czasie Polacy zorganizowali się, aby założyć własne osiedle.

04.01.2019 Numer 01.2019
Reklama