Artykuły

Diabelski układ

Pakt przed atakiem na Polskę

Numer 18.2019
Podpisał Mołotow, ale autorem był Stalin (Moskwa, noc z 23 na 24 sierpnia 1939 roku). Podpisał Mołotow, ale autorem był Stalin (Moskwa, noc z 23 na 24 sierpnia 1939 roku). EAST NEWS
„Nie rozpętaliśmy wojny światowej”. Moskwa chce zrehabilitować pakt Ribbentrop-Mołotow.
Stało się jasne, że Hitler będzie mieć całkowitą swobodę działania w Polsce.Forum Stało się jasne, że Hitler będzie mieć całkowitą swobodę działania w Polsce.

Jest niedziela, 24 grudnia 1989 roku, kiedy przewodniczący podczas Zjazdu Deputowanych Ludowych w Moskwie wzywa do ostatniego głosowania. W Pałacu Zjazdów na Kremlu panuje wrzawa. 2250 deputowanych wybranego w pierwszych wolnych wyborach kilka miesięcy wcześniej parlamentu ma zadecydować o brzmieniu tekstu, o który dramatycznie spierano się w ciągu ostatnich kilku dni. Projekt nosi numer 979-1 i tytuł „Polityczna i prawna ocena radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji z 1939 roku”.

30.08.2019 Numer 18.2019
Reklama