Forum

Najciekawsze historie świata

Rozmowa
26 września 2019

Niewolnicy Stalina

Gułag i wojna

O tym, jaką rolę w przygotowaniu ZSRR do wojny odegrały łagry, opowiada Anne Applebaum.
Aleksandr Gogun

Jaką rolę odegrał Gułag w procesie przygotowań Stalina do II wojny światowej?
Anne Applebaum: Podwójną: polityczną i gospodarczą. Gułag – system obozów pracy przymusowej – był bardzo ważnym narzędziem w rękach sowieckiego dyktatora. W latach 30. w łagrach pracowali zarówno partyjni notable, jak i miliony chłopów, aresztowanych w czasie kolektywizacji i rozkułaczania. Trafiali tam też ludzie, których Stalin podejrzewał o nielojalność, a zatem – w jego rozumieniu – potencjalni wrogowie.

[pełna treść dostępna dla abonentów]

Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć