Artykuły

Prawdziwy proces Jezusa

Polityczny mord sądowy w Jerozolimie

Numer 8.2020
Ecce homo (Jan Mostaert, 1515). Ecce homo (Jan Mostaert, 1515). Metropolitan Museum of Art
Dlaczego został posłany na śmierć jak pospolity zbrodniarz? Czy kaznodzieja z Nazaretu padł ofiarą walk o władzę w okupowanej Judei?
Piłat skazuje Jezusa na śmierć (płn. Holandia, 1520).Metropolitan Museum of Art Piłat skazuje Jezusa na śmierć (płn. Holandia, 1520).

Żywot Jezusa z Nazaretu pod wieloma względami pozostaje zagadką nawet dla badaczy i egzegetów Pisma Świętego. Jednak proces kaznodziei z Nazaretu jest niezaprzeczalnym wydarzeniem historycznym, a jego przebieg nie budzi większych wątpliwości. Co więcej, naukowcy mają obecnie wystarczająco danych, aby wyjaśnić jego właściwe powody i ukryte przesłanki – podkreśla francuski historyk Jean-Christian Petitfils.

Głównym źródłem informacji jest Ewangelia według św. Jana. Obfituje w szczegóły, jakich próżno szukać w pozostałych trzech ewangeliach wchodzących w skład Nowego Testamentu, zwanych synoptycznymi.

09.04.2020 Numer 8.2020
Reklama