Artykuły

Kwiaty na pustyni

Forum Fokus

Numer 9.2020

W kibucu Nir Jicchak w zachodniej części pustyni Negew (w pobliżu strefy Gazy) zagościła wiosna. W Izraelu działa dziś około 260 takich wspólnot, ale większość odeszła już od najbardziej radykalnego modelu komuny, w którym przychody (np. ze sprzedaży wyhodowanych kwiatów) są gromadzone i wydawane przez całą społeczność. Obecnie częściej spotyka się system, gdzie pieniądze są rozdzielane według wkładu pracy lub po równo między wszystkich członków kibucu.

Kibuc Nir Jicchak w zachodniej części pustyni Negew.Reuters/ForumKibuc Nir Jicchak w zachodniej części pustyni Negew.

23.04.2020 Numer 9.2020
Reklama