Artykuły

Prawo czy bezprawie

Forum Fokus

Numer 13.2020

Tysiące manifestantów wyszły na ulice Manili, stolicy Filipin, by zaprotestować przeciwko przyjętej na początku tego tygodnia nowej ustawie antyterrorystycznej, która daje policji ogromne uprawnienia, m.in. prawo do aresztowania i przetrzymywania tygodniami ludzi podejrzanych o terroryzm bez wyroku sądu. Oponenci prezydenta Rodriga Dutertego obawiają się, że nowa ustawa pozwoli mu na bezpardonową rozprawę z opozycją i stłumienie wszelkiego oporu przeciwko autorytarnym rządom. Ostatnim przykładem represji wobec opozycji jest oskarżenie krytycznej wobec Dutertego dziennikarki portalu Rappler, Marii Ressy, o „cyberzniesławienie”.

18.06.2020 Numer 13.2020
Reklama