Artykuły

Decydujący rok 2020

Taki mamy klimat

Numer 16.2020
My, badacze, naiwnie uwierzyliśmy, że wiedza automatycznie musi prowadzić do działania. Tymczasem tak nie jest – ubolewa ekspert. My, badacze, naiwnie uwierzyliśmy, że wiedza automatycznie musi prowadzić do działania. Tymczasem tak nie jest – ubolewa ekspert. AFP / EAST NEWS
Meteorolog Mojib Latif ostrzega przed zbliżającym się upałem nie do zniesienia. Jego zdaniem pandemia koronawirusa to nieszczęście, ale i szansa, by się uporać ze zmianą klimatu.
„Kryzys wywołany przez koronawirusa stanowi rzeczywiście jedyną może okazję, aby teraz zainicjować zmianę systemu.”Cagle Cartoons „Kryzys wywołany przez koronawirusa stanowi rzeczywiście jedyną może okazję, aby teraz zainicjować zmianę systemu.”

Profesorze, czy jest pan czarnowidzem?
Mojib Latif: Skąd taki pomysł?

Niemcy pokrywają już 40 proc. swojego zużycia energii z odnawialnych źródeł. Ogromna większość obywateli uważa ochronę klimatu za problem wielkiej wagi. Ruch „Piątków dla przyszłości” wywiera odpowiedni polityczny nacisk. A pan w swojej nowej książce „Heißzeit. Mit Vollgas in die Klimakatastrophe – und wie wir auf die Bremse treten” (Upał.

30.07.2020 Numer 16.2020
Reklama